Opće informacije Privredne banke Zagreb d.d.

1. OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU2. OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU - verzija 23. OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU ZA UMIROVLJENIKE U KUNAMA4. OPĆE INFORMACIJE O USLUZI ON-LINE BANKARSTVA [PBZ DIGITALNO BANKARSTVO]5. OPĆE INFORMACIJE O TRANSAKCIJSKOM TEKUĆEM RAČUNU U KUNAMA
Aton usluge d.o.o.
Vlaška 75A, Zagreb

MB: 2722704
OIB: 46485694288
IBAN: HR7623600001102185946

Tvrtka upisana u registar trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 11/4870-2

DIREKTOR: Igor Divjanović
Lucrum Savjetovanje j.d.o.o.
Kninski trg 18, 10 000 Zagreb

OIB: 59820142340

Direktor: Igor Divjanović